Menu

Reiseforsikring Allianz

Med Aktivferie lange erfaring i å arrangere ferier vet vi at ting kan skje i løpet av ferien som ikke alltid dekkes av reiseforsikringen din. Bestiller du forsikring med Aktivferie og Allianz, kan du velge mellom 2 typer forsikringer:

Unike  fordelere med å bestille Allianz forsikring (gjelder både total og ekstra)

- Ny reise – hvis du blir syk og er sengeliggende mer enn halve reisen  
- Ingen egenandel – du betaler aldri egenandel 
- Flyforsinkelse ­– kompensasjon allerede etter de første 6 timene 
- Medisinske utgifter – samt erstatning per dag ved ødelagte feriedager 
- Bagasje – erstatning dersom bagasjen blir stjålet, tapt eller ødelagt 
- Akutt hendelse hjemme – i tilfelle du må reise hjem tidligere   
- Ta igjen reisen – Hvis du mister din avgang pga offentlig transport, ulykke eller trafikkkork dekker forsikringen ny utreise*

*Les mer i Del 7: Avlyst avgang i vilkårene