Menu

Media World Cup

AKTIV FERIE SPANDERER FERIE FOR VINNERE AV LADIES EDITIONS

Styrkeprøven. Aktiv Ferie spanderer for vinnere av Ladies Editions 7 dagers sykkelferie for 2 personer i Polen. I 2016 prisen fatt Kristin Falk (Rye Sykkel Klubb Oslo) og i 2017 Izzy Edmundson (Tasta & Omegn Bicycle Club).

Filmen viser hvordan Kristin Falk, Ladies Editions 2016-vinner tilbrakt sin sykkelferie i Polen.

Prisen ble tildelt av «Aktiv Ferie» sportsdirektør Ferie Andrzej Sypytkowski (olympisk vice mester fra Seoul) og Morten Mørk (daglig leder Styrke prøven). Prisen var en 7-dagers sykkelferie i Polen